Yếu tố 7 - Đâu Là Nguồn Lực Cốt Lõi Của Bạn [Bài 14/20]

Yếu tố 7 - Đâu Là Nguồn Lực Cốt Lõi Của Bạn [Bài 14/20]

Những công cụ, thiết bị, tài sản nào sẽ hỗ trợ bạn thực hiện những hoạt động cốt lõi đó. 

Yếu tố 7 - Key Resources / Nguồn lực chính

>>> XEM NGAY: TRỌN BỘ MÁY TÍNH TIỀN CHUYÊN DỤNG

bai-14-20-lap-ke-hoạch-tren-giay-A4

Để tạo nên được lợi thế cạnh tranh, thực hiện được điểm mạnh của bạn, công việc kinh doanh của bạn thì bạn cần những nguồn lực chính nào ?

  • Tài sản hữu hình như nhà máy, thiết bị,…
  • Tài sản vô hình như thương hiệu, công thức chế biến, tài sản trí tuệ các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, …
  • Tài sản khác

Bạn chỉ cần phải tập trung xây dựng, quản lý, phát huy những giá trị của các nguồn lực chính để tạo ra các lợi thế, giá trị cốt lõi dựa trên các hoạt động chính của bạn mà thôi.
Còn những nguồn lực khác thì bạn hoàn toàn có thể thuê ngoài cho dù là máy móc thiết bị, là con người, là công nghệ, là gì đi nữa.


XEM THÊM:

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận