Bệnh Viện

Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai Tin Dùng Kiosk Lấy Số Thứ Tự GoodM!

Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai Tin Dùng Kiosk Lấy Số Thứ Tự GoodM! [ 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢 - 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐚́𝐲...

GoodM! Cùng Astra Zeneca triển khai kiosk tự phục vụ cho hơn 20 bệnh viện trên toàn quốc

𝐆𝐨𝐨𝐝𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐙𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 "𝐊𝐢𝐨𝐬𝐤 𝐭𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̛𝐧 𝟐𝟎 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜" - 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧...