Khách Hàng

Khách Hàng Sử Dụng Kiosk Thông Tin GoodM

Máy tra cứu thông tin GoodM sử dụng công nghệ phần cứng mới nhất của Intel - USA giúp máy hoạt động liên tục, bền bĩ, tiết kiệm điện. Thiết kế mỏng chưa tới 10 cm vơi công nghệ Laser cutting,...

Xem tiếp