Yếu Tố 2 - Điểm Yếu Của Bạn Là Gì [Bài 4/20]

Yếu Tố 2 - Điểm Yếu Của Bạn Là Gì [Bài 4/20]

Danh sách những điểm yếu phổ biến bạn có thể có, xác định rõ để lên kế hoạch phòng thủ cho bạn.

>>> XEM NGAY: TRỌN BỘ MÁY TÍNH TIỀN CHUYÊN DỤNG

bai-4-20-lap-ke-hoạch-tren-giay-A4

Yếu tố 2 - Điểm yếu

Điểm yếu là những mặt còn hạn chế của bạn, những kỹ năng, chuyên môn mà bạn chưa vững. Ví dụ:

  • Thiếu kinh nghiệm công tác hoặc kinh nghiệm không thích hợp.
  • Thiếu sự đào tạo chính quy, bài bản.
  • Hạn chế về các mối quan hệ.
  • Thiếu sự định hướng hay chưa có mục tiêu rõ ràng.
  • Kỹ năng nghề nghiệp chưa cao.
  • Sức khỏe.
  • Khác …

XEM THÊM:

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận