Tham Khảo Kế Hoạch / Mô Hình Kinh Doanh Của Google [Bài 17/20]

Tham Khảo Kế Hoạch / Mô Hình Kinh Doanh Của Google [Bài 17/20]

Mô hình kinh doanh của Google tìm kiếm chỉ trên 1 trang giấy như thế nào. 

1 - Mô hình kinh doanh của Google: 

>>> XEM NGAY: TRỌN BỘ MÁY TÍNH TIỀN CHUYÊN DỤNG

bai-17-20-lap-ke-hoạch-tren-giay-A4

*** Khách hàng mục tiêu

 • Người sử dụng Internet
 • Những người chạy quảng cáo những người liên kết quảng cáo
 • Những người lập trình
 • Các doanh nghiệp.

*** Giải pháp / Giá trị

 • Với các khách hàng là người dùng internet thì họ cung cấp công cụ tìm kiếm, email, mạng xã hội Google +,...
 • Để rồi những người chạy quảng cáo, liên kết quảng cáo tiếp cận với những người khách hàng của Google theo quảng cáo tìm kiếm, hiển thị.
 • Họ nền tảng để giúp những người lập trình tạo ra phần mềm ứng dụng để kinh doanh với nó trên Android, Chorme.
 • Họ có hệ thống lưu trữ, ứng dụng cho các khách hàng khác là doanh nghiệp.


*** Kênh phân phối

 • Thông qua các đơn vị hỗ trợ bán hàng khác thế giới


*** Kênh chăm sóc

 • Bất cứ kênh nào có thể vào mạng lưới tài khoản liên kết


*** Nguồn thu nhập

 • Với khách hàng tìm kiếm thì miễn phí hoàn toàn
 • Họ lấy tiền của những người chạy quảng cáo cho chị một phần cho các đối tác liên kết quảng cáo
 • Họ bán các sản phẩm cho các doanh nghiệp về vận hành kinh doanh online


*** Hoạt động chính

 • Họ tập chung vào phát triển các sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm có sẵn


*** Nguồn lực chính

 • Hệ thống dữ liệu, thương hiệu


*** Đối tác chính

 • Các đối tác bán hàng
 • Những người phát triển phần mềm ứng dụng


*** Cơ cấu chi phí

 • Tạo ra dòng khách hàng tìm kiếm
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Hệ thống dữ liệu

XEM THÊM:

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận